EĞİTİM

EĞİTİM İÇERİĞİ

Teorik ve uygulama eğitimlerinden oluşan müfredat içerisinde 3B modelleme prensipleri ve görüntülü tarama, fotoğraflama, çevrimiçi simülasyon tasarımı, sanal tur uygulamaları, sanat sosyolojisi ile kültür ve sanat tarihi dersleri yer almaktadır.

UYGULAMA SÜRECİ

Farklı disiplinlerden oluşan akademisyenler tarafından çevrimiçi platform üzerinden ücretsiz olarak haftada 3 saat olmak üzere toplamda 24 hafta eğitim verilmektedir. 24 haftalık eğitim neticesinde tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.

Kültürel miras çalışmalarına dair sayısallaştırma süreçlerinin anlatıldığı bir sertifikasyon eğitimi hazırlanması ve bu eğitimi alan öğrencilerin kendi bulundukları bölgelerdeki kültürel miras unsurlarını (taşınır-taşınmaz) üç boyutlu sayısallaştırma yöntemleriyle, görsel ve işitsel diğer yöntemlerle birlikte sanal ortama taşımaları projenin ana işleyiş yöntemini simgelemektedir. Sanal ortam üzerinde WebGL – WebGPU doğrultusunda oluşturulacak üç boyutlu Türkiye haritası üzerinden nesnelerin yerleştirilerek bir kütüphane sistemi kurulması sağlanacaktır. Her ilde üretimi tamamlanan objelerin, sanal harita üzerinde tıklanarak üç boyutlu olarak incelenebilmesi gerçekleştirilecektir. Üretim süreci için ISO standartları çerçevesinde şekillenen kullanılabilirlik analizlerinin yapılması sağlanacaktır. Tüm süreçler hazırlanacak eğitim paketi içerisinde sunulacaktır.