Hakkımızda

İnsan geçmişi ve kültürü ile var olan bir varlıktır ve bu olgunun en temel ürünü kültür varlıklarıdır. Kültürel, tarihsel, bilimsel, estetik vb. pek çok farklı değer taşıyan kültür varlıkları bireylerin, toplumların ve kültürlerin geçmişi ile geleceği arasındaki bağını oluşturmaktadır.

Bu bağ sayesinde geçmiş dönemlere ait bilim, sanat, felsefe, kültür vb. insanlığa ait ögeler günümüz nesillerine iletilmekte ve gelecek nesillere miras olarak aktarılmaktadır. Bu aktarım sürecinin gerçekleşmesini sağlayan kültür varlıkları obje, mekân, yapı ya da alan ölçeğinde geniş bir yelpazeyi kapsayabileceği gibi hiçbir fiziksel özelliği olmayan toplumun kültürü içerisinde aktarılmak olan gelenek ve göreneklerini de içerebilmektedir.

Taşıdıkları değerler ve geçmiş ile gelecek arasındaki köprü niteliği ile önemli birer unsur olan kültür varlıkları zaman içerisinde değişen şartlarla birlikte çevresel, doğal ya da insan kaynaklı etkenler altında zarar görebilmektedir. Bu zarar kültür varlığını oluşturan malzemelerde meydana gelen yüzeysel kirlenmeler, bozulmalar, malzeme kayıpları ya da yok olma gibi farklı ölçeklerde sonuçlar doğurarak kültür varlığında değer kaybına sebep olabilmektedir. Bu noktada sahip oldukları değerler ile önem taşıyan ve yenilenebilir bir kaynak olmayan kültür varlıklarının korunması kapsamında önlemler alınması gerekmektedir. Özgün değer taşıyan taşınır ve taşınmaz varlıkların, kaybolmaya yüz tutan sanat ve zanaat faaliyetlerinin, her geçen gün ilerleme gösteren teknoloji ile buluşturularak, geleceğin yöntemiyle, yine geleceğe aktarılması ve kültürel hafıza oluşturulması sağlamaktır.

Amacımız

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) orta ve yüksek öğretim seviyesindeki gençlerin, yaşadıkları coğrafyalardaki kültürel birikime dair farkındalıklarını geliştirmek; ulusal kültürel mirasa dair sürdürülebilir bir eğitim altyapısı kurarak Anadolu ve Trakya bağlamındaki kültürel mirasın teknolojik bakımdan sanal rezervinin oluşturulmasını sağlamak ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması sürecinde dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla bu çalışmayı yürütmektedir.